המקצוענים שלנו מחכים לך

ניכיון צ'קים הינה פעולה חוקית ומאושרת ע"י בנק ישראל.

חברת רבות פועלות כבר שנים רבות בתחום האשראי החוץ בנקאי על כל רבדיו באופן חוקי ובאישור משרד האוצר, נוצר חוג לקוחות רחב של לקוחות עסקיים הנעזרים רבות בשירותיהם של חברות לניכיון צ'קים וכך הם מקדמים ומשפרים את עסקיהם השונים.

ניכיון צ'קים הוא אחת הפעולות הנחוצות ביותר בכל עסק כדי לשמור על תזרים מזומנים חיובי ועל מסגרות האשראי הבנקאיות שנקבעו לכל עסק על פי היקף פעילותו.

התנהלות כספית בעסקים השונים

רוב אנשי העסקים פועלים באופן מסודר ומנהלים תזרימי מזומנים הכוללים את צפי ההכנסות ואת צפי ההוצאות שלהם לאורך כמה חודשים . בכל עסק נוצרים מצבים פיננסיים שלא תוכננו מראש כמו הוצאות גדולות עבור תיקון מכונה במפעל שהכרחית לפעולתו הסדירה של קוי הייצור או רכישה לא מתוכננת של משאית וכו'.

כשתזרים המזומנים אינו מאפשר את ההוצאות הללו וקיים חשש שתהיה חריגה ממסגרת האשראי בבנק, מחפשים פתרונות יצירתיים . חריגה מהמסגרת עלולה ליצור בעיות רבות בכל עסק כמו החזר המחאות ללא כיסוי, החזר הוראות קבע כולל אלו לגורמים אקוטיים כמו רשויות המס ולספקים. חריגה מהמסגרת תגרור גם פגיעה בשמו הטוב של העסק, במוניטין שלו ובדירוג של חברות האשראי.

פתרון מצוין לבעיה של הוצאות חריגות בעסק

כשעומדים בפני הוצאות גדולות, אופציה של חריגה מהמסגרת אינה רלבנטית ולכן, מגיעים למיכמן במטרה לבצע ניכיון צ'קים מסחריים עבור צ'ק או צ'קים ספציפיים שהתקבלו מלקוחות שונים.

כל צ'ק נבדק על פי היותו צ'ק סחיר, טיב הלקוח, מועד הפירעון של הצ'ק ורמת הסיכון של מיכמן אם הצ'ק יחזור למרות כל הבדיקות. מכלול של הנושאים הללו יקבעו מה תהייה העמלה שתיגבה בגין ניכיון הצ'ק. אם הלקוח מחליט שהעסקה כדאית עבורו כיוון שהוא חייב להעביר כספים באופן מידי לחשבון הבנק של החברה, מתבצעת העסקה. הלקוח מבצע הסבה של הצ'ק לטובת מיכמן, וסכום התשלום בקיזוז העמלה והריביות שסוכמו מראש מועברים באופן מידי ללקוח בהעברה בנקאית, בהמחאה או בהמחאה בנקאית, על פי החלטתו של הלקוח.

השלב שלאחר ביצוע ניכיון הצ'קים

ביצוע עסקת ניכיון צ'קים מסחריים זו יוצר בשלב הראשון רוגע, שקט נפשי כי המצב בחשבון הבנק הוא תקין, לא נוצרה חריגה במסגרת האשראי ואפשר להמשיך ולהתנהל כרגיל תוך שמירה קפדנית על המסגרת והימנעות מהוצאות שאינן הכרחיות.

קבלת כספים מעותדים מלקוחות

עסקים העובדים בהיקפים שונים מקבלים המחאות מעותדות עבור פרויקטים שונים. מוסר התשלומים הירוד בישראל גורם לכך שבמקרים רבים, עסקים היו אמורים לקבל המחאה לתאריך מסוים וכך גם הופיע הנתון בתזרים המזומנים שלהם אך בפועל, הלקוח מסר המחאה דחויה עקב בעיה תזרימית שלו.

ניכיון צ'קים מסחריים פותר באופן מידי בעיה זו, הצ'ק מנוכה ומירב הסכום מועבר לחשבון הבנק. אומנם קיים הפרש של העמלה אך לפחות חלק גדול מערך העסקה, מוזרם לחשבון והחברה מסוגלת לעמוד בהתחייבויות הפיננסיות שלה.