המקצוענים שלנו מחכים לך

עבירות מס הכנסה

עבירות מס הכנסה

לפני מספר חודשים סערה הארץ בעקבות החלטת בית המשפט להרשיע ולשלוח למאסר בפועל את הזמר קובי פרץ בגין עבירות שונות של העלמת מס. היו שסברו שמדובר במקרה של "איפה ואיפה" שכן יכלו לדרוש ממנו תשלום קנס (כופר) כמו שנהוג בלא מעט מקרים של עבירות מס, והיו כאלה שטענו להיפך, שההחלטה צודקת ויש אפילו להחמיר איתו ועם דומיו.

אם נניח לרגע בצד את רעשי הרקע השונים שנשמעו בעקבות הפסיקה, ההבדל בין אלה שתקפו את ההחלטה לבין אלה שתמכו בה היה באופן בו הם ראו את העבירה של העלמת מס – האם היא בוצעה מסיבות טכניות או מהותיות.

אין זה אמור להפתיע שישנן עבירות מס הנוגעות להון, רכוש ואף דירות אשר מוגדרות טכניות לבין עבירות מס שמוגדרות מהותיות ועליהן העונש הוא הרבה יותר גבוה. הדבר דומה לעבירות פליליות או עבירות תנועה. בזמן שיש עבירות שמוגדרות טכניות כמו אי-איתות בפנייה, עצירה בתחנת אוטובוס או הפרעה לתנועה בצורה כזו או אחרת, לבין עבירות שמוגדרות מהותיות כמו נסיעה במהירות גבוהה מהמותר, אי הדלקת אורות, כניסה לצומת באור אדום וכדומה. מן הסתם יש הבדלים בין עבירות מהותיות לעבירות טכניות, בעצם המימוש והסכנה שהן גורמות.

בין עבירת מס טכנית למהותית

ובכן, עבירות מס טכניות הן עבירות שהן בהן כוונה פלילית. הן עבירות שמתבצעות מתוך מחדל או טעות אנוש. מדובר למשל בעבירות כגון, אי הגשת דו"ח מס בזמן, איחור בהגשת דו"חות למע"מ, אי ניכוי מקור בזמן. דברים טכניים אשר ברור מאליו שמי שביצע אותן, לא עשה אותן מסיבות פליליות, ואף יש ספק רב אם הוא יכול להרוויח מהן משהו.

בעבירות מסוג זה, די בהוכחת ביצוע העבירות בשביל שיהיה ניתן להיענש אך מדובר בעונשים קלים, בדרך כלל אם העניין מתוקן מראש, אז העונש יהיה קנס כספי ולא יותר מכך. עם זאת יש לציין, במידה והמחדל לא מתוקן, והמקרה חוזר על עצמו, אז בהחלט יש מצב שהקנס יומר בעונש שכולל מאסר. בכל מקרה, כל מקרה ייבדק לגופו של עניין וכן ייבדק מצבו של בעל העבירה, מצבו הרפואי, נפשי, כלכלי, משפחתי, כלכלי ועוד.

עבירות מהותיות הן עבירות אשר בבסיסן הן עבירות בעל הקשר פלילי, כשמה שעומד במרכזן הוא ניסיון של מבצע העבירה להרוויח בניגוד לחוק. כלומר הוא ביצע את העבירה ביודעין שמדובר בעבירה, מתוך כוונה להפיק רווח לא חוקי. כאן נכנסות עבירות של העלמת מסים, בין היתר. מאחר ובמקרים אלו, מי שמבצע את העבירה יודע שזה אסור, אך הוא ביצע אותה כי הוא מבין שהוא יפיק ממנה תועלת. לא מדובר במחדל או טעות אלא בכוונה תחילה.

ההבדל בענישה נובע בין היתר מהרצון להרתיע אנשים שלא לבצע עבירות מסוג זה. ההנחה היא שעבירות טכניות יתבצעו תמיד מסיבות כאלה ואחרות, בעוד שענישה על עבירות מהותיות יכולה להרתיע גורמים שמתכוונים לעבור על החוק.