המקצוענים שלנו מחכים לך

תביעת שכר טרחה מעורך דין

עורך דין מטפל עבור לקוחותיו בנושאים שונים. הם באים ממגזרי אוכלוסייה שונים פרטיים, עסקיים, מוסדיים ועוד. עורך הדין נושא בחובת אמון כלפי לקוחו אבל הוא נחשב גם לשלוחה של מערכת הצדק והמשפט. כל זה הופך את תפקידו למורכב במיוחד והוא צריך להתנהל בזהירות ועל פי כללי אתיקה מקובלים. השירותים ניתנים בנושאי נדל"ן, עסקים, משפחה, פלילים, תחבורה ועוד. בדרך כלל מנוהל השירות של עורך הדין בצורה טובה וללא רבב, אבל, לעיתים, יש ללקוחותיו טענות על אופי הטיפול. לדבריהם נגרם נזק ישיר ובעיקר כספי והם מעוניינים לתבוע פיצוי עליו. במקרים אחרים, הם יבקשו גם או רק את דמי שכר הטרחה אשר שולם לו על ידם.

הסכם שכר טרחה מסודר

מקובל לעגן מתן שירות של עורכי דין בהסכם מוקדם. רצוי שההסכם יהיה כתוב ויכיל את כל האלמנטים והפרמטרים הנדרשים כולל מחירים. שירות של עורך דין ללקוחו נעשה על פי תשלום שנערך במספר אופנים. המקובל ביותר הוא אומדן שנקבע על ידי עורך הדין לגבי כל תיק בנפרד. שיטה אחרת היא תמחור לפי שעות עבודה, ותמחור נוסף נקבע בגובה אחוז מסוים משווי העסקה. בעסקאות מקרקעין השיטה האחרונה נפוצה ומקובלת מאוד. בדרך כלל התשלומים המשולמים לעורך הדין מתבצעים על פי קצב התקדמות התיק. יש מקדמות, תשלומי ביניים וגמר חשבון. לכל הפרטים הטכניים יש משמעות רבה בעת שמתגלעות מחלוקות בין עורך דין ולקוח.

טעויות בלתי סבירות

צריך לציין, כי לעורך דין, כמו לכל בעל מקצוע אחר, מותר לטעות. לא כל טעות היא חמורה ואפשר לדרוש פיצוי עבורה או השבת שכר טרחה. טעות עורך דין נתפסת כטעות קיצונית אשר עורך דין סביר אחר לא היה טועה  בה. יחד עם זאת, לזכות הלקוח עומדות מספר אופציות לתביעות ותלונות כנגד עורך דינו. במידה ונעשתה עבירה פלילית ניתן להגיש תביעה במשטרה, וכן, תביעה אזרחית להשבת שכר טרחה ולפיצוי כספי. זאת בנוסף לתלונה בלשכת עורכי הדין המטפלת בסוגיות אתיקה שונות ובקובלנות נגד עורכי דין. כל אלו יתבררו וייבדקו לעומק ובמקביל.

בדיקת כדאיות הגשת תביעה ותלונה

לפני הגשת תלונות או תביעות נגד עורך דין, מומלץ לבדוק עם מומחים לנושא אם בכלל כדאי להגישן. במקרים רבים, סובר הלקוח כי יש מקום להגשת תביעה, אולם בדיעבד, מתברר כי שופטים ובוררים אינם חושבים כמוהו ואז עלולה להיגרם לתובע אי נעימות רבה. במהלך תביעה אזרחית יש צורך להוכיח במסמכים כי אכן נגרמו נזקים ולציין את הסכומים הכספיים הנדרשים. צריך לציין, כי כל לקוח יכול להפסיק שירות של עורך דין בכל שלב ולעצור תשלום אם מתברר לו כי יש פגם בהתנהלותו. עורך דין מצידו צריך לציין בפני הלקוח את סיכויי התביעה שהוא מגיש בכל שלב ולהימנע מלגרור אותו להליכים מיותרים העולים כסף. בית משפט בוחן את כל החומר המוגש לפניו ופוסק את פסיקתו על פיו.